OKX to discontinue flexible-term staking for KINE, BORING and CHE on OKX Earn. Click here to learn more >>

Kiếm tiền trên OKX

Đừng chỉ NẮM GIỮ tiền mã hóa. Kiếm tiền

Tiết kiệm
Tiết kiệm
Low risk
Flexible term
Staking
Staking
Low risk
Stable yield
Flash Deals
Flash Deals
High interest
FCFS
DeFi
DeFi
High return
No fees
Đấu giá vị trí DOT
Đấu giá vị trí DOT
Easy vote
Eth2.0
Eth2.0
Low risk
Stable yield
Jumpstart
Jumpstart
High rewards
All products
Token
 
Tỷ suất ước tính (APY)
 
Thời hạnHành động
USDTTether
Tỷ suất ước tính (APY) 4.94%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Cho vay C2CRủi ro thấp
3.65%Cố định
Tiết kiệmRủi ro thấp
1.00%Linh hoạt
Sushiswap USDT - ETHLợi nhuận cao
4.94%Linh hoạt
CompoundLợi nhuận cao
2.57%Linh hoạt
BTCBitcoin
Tỷ suất ước tính (APY) 1.00%Thời hạnLinh hoạt
Tiết kiệmRủi ro thấp
1.00%Linh hoạt
ETHEthereum
Tỷ suất ước tính (APY) 6.87%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Staking ETH2.0Rủi ro thấp
4.98%Cố định
Tiết kiệmRủi ro thấp
1.00%Linh hoạt
Sushiswap SUSHI - ETHLợi nhuận cao
6.87%Linh hoạt
Sushiswap USDT - ETHLợi nhuận cao
4.94%Linh hoạt
Sushiswap USDC - ETHLợi nhuận cao
3.58%Linh hoạt
Sushiswap DAI - ETHLợi nhuận cao
1.08%Linh hoạt
Sushiswap WBTC - ETHLợi nhuận cao
0.82%Linh hoạt
ASTRAstar Network
Tỷ suất ước tính (APY) 179.00%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Ưu đãi chớp nhoángRủi ro thấp

Thời gian còn lại00D 15H 32M

179.00%7 ngày
StakingRủi ro thấp
58.00%30 ngày
StakingRủi ro thấp
23.00%Linh hoạt
GLMRGlimmer
Tỷ suất ước tính (APY) 160.00%Thời hạnCố định
Ưu đãi chớp nhoángRủi ro thấp

Thời gian còn lại00D 15H 32M

160.00%7 ngày
CLVClover Finance
Tỷ suất ước tính (APY) 152.00%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Ưu đãi chớp nhoángRủi ro thấp

Thời gian còn lại00D 15H 32M

152.00%7 ngày
Tiết kiệmRủi ro thấp
1.00%Linh hoạt
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
 • Kiếm tiền là gì?
  Tính năng Kiếm tiền là tập hợp những cách hữu ích giúp bạn kiếm lãi từ danh mục đầu tư tiền mã hóa. Chúng tôi cung cấp các lựa chọn tốt nhất từ OKX, tài chính phi tập trung và staking để bạn có thể tối đa hóa các lựa chọn kiếm tiền tiềm năng.
 • Tỷ lệ (APY) là gì?
  Khi sử dụng tính năng Kiếm tiền, bạn sẽ kiếm được lãi từ việc đăng ký mua. Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ DeFi thì bạn cũng có thể kiếm token tiền thưởng. Thu nhập lãi và token tiền thưởng quyết định tỷ lệ hoặc phần trăm lợi nhuận hằng năm (APY). Ngay khi bạn đã thực hiện một số lợi nhuận, bạn có thể tính tỷ lệ ròng bằng cách sử dụng tổng tiền lãi hằng năm và sản lượng đào, cả hai đều thay đổi trong thời gian thực theo cung và cầu đối với dịch vụ và tài sản.
 • Thời gian tính/phân phối doanh thu bắt đầu khi nào?
  Thời gian tính/phân phối doanh thu của nhiều loại sản phẩm có thể khác nhau. Đối với sản phẩm DeFi, thời gian tính doanh thu là khoảng 11:00 trưa (GMT+8) hằng ngày. Xin lưu ý rằng sự chậm trễ trong hoạt động trên chuỗi có thể ảnh hưởng đến thời gian tính thu nhập. Doanh thu bao gồm lãi và token tiền thưởng. Tiền thưởng được phân phối vào khoảng 12:00 trưa (GMT+8) hằng ngày và lãi được phân phối cùng với tiền vốn vào ngày sau khi quy đổi. Cả lãi và tiền thưởng đều được phân phối cho tài khoản của bạn.
 • Rủi ro là gì?
  OKX truy cập các giao thức DeFi của bên thứ ba và chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan như hiển thị dự án và phân phối doanh thu. Đồng thời, OKX cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào về tài sản gây ra bởi các rủi ro tiềm ẩn như lỗ hổng hợp đồng, sự cố xâm nhập hoặc chấm dứt kinh doanh, phá sản, tạm ngừng bất thường hoặc ngừng giao dịch các nền tảng hoặc dự án DeFi của bên thứ ba.
Kiếm tiền bằng quyền lợi
iconTỷ lệ cao
iconƯu đãi đa dạng
iconLưu trữ an toàn
iconKỳ hạn linh hoạt