Giá coin hôm nay và giá tiền điện tử trên OKX

Xem giá tiền mã hóa mới nhất của hàng trăm tài sản kỹ thuật số niêm yết trên OKX, cùng sự biến động giá hằng ngày và thống kê về vốn hóa thị trường. Bạn cũng có thể bấm vào Giao dịch bất kỳ đồng tiền mã hóa nào trong danh sách để truy cập thị trường OKX thích hợp và mua bán từng tài sản.

Theo mặc định, tài sản mã hóa trên trang này được liệt kê theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất dựa trên mức vốn hóa thị trường. Danh sách tiền mã hóa cũng có thể được sắp xếp theo "Biến động trong ngày hôm nay", hiển thị biến động giá tài sản trong 24 giờ, từ đó giúp bạn xem nhanh những đồng tiền tăng giá và rớt giá dẫn đầu trong ngày.

Đọc thêm
CoinGiá gần nhấtThay đổi hôm nayVốn hoá thị trườngHành động
$41,790.00
-0.99%
-0.99%$781.20BGiao dịch|Chuyển đổi
$3,142.66
-2.09%
-2.09%$363.46BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.50
-6.58%
-6.58%$46.54BGiao dịch|Chuyển đổi
$136.55
-2.34%
-2.34%$39.10BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.74
-3.05%
-3.05%$33.99BGiao dịch|Chuyển đổi
$74.30
-3.64%
-3.64%$31.53BGiao dịch|Chuyển đổi
$24.60
-4.29%
-4.29%$24.30BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.17
-4.09%
-4.09%$21.19BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.00
-0.22%
-0.22%$20.80BGiao dịch|Chuyển đổi
$3.20
-1.83%
-1.83%$16.00BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.47%
-3.47%$13.91BGiao dịch|Chuyển đổi
$17.49
-1.11%
-1.11%$10.76BGiao dịch|Chuyển đổi
$2.14
-3.89%
-3.89%$10.70BGiao dịch|Chuyển đổi
$22.84
-4.03%
-4.03%$9.64BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.45
-0.91%
-0.91%$9.60BGiao dịch|Chuyển đổi
$141.21
-6.57%
-6.57%$9.43BGiao dịch|Chuyển đổi
$37.20
-4.95%
-4.95%$8.88BGiao dịch|Chuyển đổi
$376.73
-1.05%
-1.05%$7.00BGiao dịch|Chuyển đổi
$25.51
-3.19%
-3.19%$6.77BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.25
-2.42%
-2.42%$5.23BGiao dịch|Chuyển đổi
$2.83
-3.33%
-3.33%$5.13BGiao dịch|Chuyển đổi
$17.15
+3.07%
+3.07%$4.92BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.07
-4.47%
-4.47%$4.86BGiao dịch|Chuyển đổi
$72.96
-4.61%
-4.61%$4.04BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.31
-2.43%
-2.43%$3.93BGiao dịch|Chuyển đổi
$30.81
-0.61%
-0.61%$3.90BGiao dịch|Chuyển đổi
$3.87
-2.36%
-2.36%$3.87BGiao dịch|Chuyển đổi
$2.82
-3.06%
-3.06%$3.74BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.33
+1.15%
+1.15%$3.74BGiao dịch|Chuyển đổi
$29.44
-0.61%
-0.61%$3.69BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.00
-0.02%
-0.02%$3.67BGiao dịch|Chuyển đổi
$3.71
-1.15%
-1.15%$3.61BGiao dịch|Chuyển đổi
$201.02
-5.69%
-5.69%$3.58BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.13
-3.45%
-3.45%$3.12BGiao dịch|Chuyển đổi
$4.43
-3.84%
-3.84%$3.05BGiao dịch|Chuyển đổi
$3.95
-2.63%
-2.63%$2.98BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
+0.04%
+0.04%$2.83BGiao dịch|Chuyển đổi
$2.76
-2.66%
-2.66%$2.63BGiao dịch|Chuyển đổi
$181.54
-2.90%
-2.90%$2.49BGiao dịch|Chuyển đổi
$252.71
-2.45%
-2.45%$2.44BGiao dịch|Chuyển đổi
$225.17
-0.63%
-0.63%$2.40BGiao dịch|Chuyển đổi
$41,598.10
-1.45%
-1.45%$2.33BGiao dịch|Chuyển đổi
$44.41
-6.44%
-6.44%$2.23BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.30
-3.34%
-3.34%$2.22BGiao dịch|Chuyển đổi
$2.24
-3.87%
-3.87%$2.09BGiao dịch|Chuyển đổi
$85.08
-1.89%
-1.89%$2.09BGiao dịch|Chuyển đổi
$108.25
-1.39%
-1.39%$2.01BGiao dịch|Chuyển đổi
$2,041.30
-2.55%
-2.55%$1.86BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.36
-2.77%
-2.77%$1.83BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.95
-5.79%
-5.79%$1.79BGiao dịch|Chuyển đổi
$27.83
-4.00%
-4.00%$1.76BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.71%
-5.71%$1.76BGiao dịch|Chuyển đổi
$23.51
-1.81%
-1.81%$1.66BGiao dịch|Chuyển đổi
$40.05
-1.46%
-1.46%$1.54BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.98
-3.46%
-3.46%$1.46BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+0.41%
+0.41%$1.45BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.15
-6.54%
-6.54%$1.44BGiao dịch|Chuyển đổi
$131.78
-5.06%
-5.06%$1.43BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.00
+0.00%
+0.00%$1.42BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.26
-4.91%
-4.91%$1.36BGiao dịch|Chuyển đổi
$8.15
-1.85%
-1.85%$1.36BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.26
-2.35%
-2.35%$1.34BGiao dịch|Chuyển đổi
$13.22
-3.84%
-3.84%$1.33BGiao dịch|Chuyển đổi
$128.82
-5.12%
-5.12%$1.27BGiao dịch|Chuyển đổi
$3.06
-1.71%
-1.71%$1.18BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.00
-0.04%
-0.04%$1.02BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
-2.62%
-2.62%$1.01BGiao dịch|Chuyển đổi
$3.60
-4.43%
-4.43%$986.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$30,978.00
-1.91%
-1.91%$928.17MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.63%
-3.63%$874.03MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-5.89%
-5.89%$835.49MGiao dịch|Chuyển đổi
$5.89
-5.94%
-5.94%$825.41MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.40
-3.50%
-3.50%$811.41MGiao dịch|Chuyển đổi
$64.77
-5.23%
-5.23%$790.64MGiao dịch|Chuyển đổi
$33.48
-2.75%
-2.75%$784.61MGiao dịch|Chuyển đổi
$6.16
-4.34%
-4.34%$783.13MGiao dịch|Chuyển đổi
$7.50
-2.43%
-2.43%$771.19MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.00%
-5.00%$728.73MGiao dịch|Chuyển đổi
$174.83
-3.66%
-3.66%$728.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$9.46
-5.80%
-5.80%$712.28MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.82
-6.26%
-6.26%$704.56MGiao dịch|Chuyển đổi
$50.36
-7.92%
-7.92%$694.39MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.07
-3.07%
-3.07%$692.76MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-2.07%
-2.07%$677.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
-3.89%
-3.89%$669.95MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.53
-3.69%
-3.69%$646.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$35.05
-3.05%
-3.05%$613.87MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.57
-4.45%
-4.45%$596.47MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-4.51%
-4.51%$579.36MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.96
-3.78%
-3.78%$548.11MGiao dịch|Chuyển đổi
$51.45
-3.40%
-3.40%$544.92MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.93
-1.07%
-1.07%$544.42MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.70
-4.34%
-4.34%$521.32MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.38
-0.89%
-0.89%$499.56MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.45
+1.43%
+1.43%$490.55MGiao dịch|Chuyển đổi
$771.18
-3.50%
-3.50%$489.53MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.61
-2.81%
-2.81%$487.07MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
-2.90%
-2.90%$466.70MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
-1.81%
-1.81%$463.83MGiao dịch|Chuyển đổi
$7.99
-1.82%
-1.82%$434.95MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.41
-3.04%
-3.04%$409.20MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
+0.00%
+0.00%$402.26MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+2.05%
+2.05%$400.38MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+0.30%
+0.30%$397.13MGiao dịch|Chuyển đổi
$5.03
-2.77%
-2.77%$394.02MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-5.36%
-5.36%$390.26MGiao dịch|Chuyển đổi
$23.11
-4.91%
-4.91%$388.99MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.92
-3.13%
-3.13%$388.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$6.96
-6.21%
-6.21%$387.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.84
-1.03%
-1.03%$385.28MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.44
-3.15%
-3.15%$380.80MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
-2.20%
-2.20%$375.19MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.21
-3.81%
-3.81%$370.10MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.34
-2.68%
-2.68%$349.80MGiao dịch|Chuyển đổi
$132.11
-3.97%
-3.97%$330.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.07
-4.90%
-4.90%$324.60MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.54
-4.54%
-4.54%$308.02MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.60%
-0.60%$286.00MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.00
+0.15%
+0.15%$283.75MGiao dịch|Chuyển đổi
$1,399.03
-12.48%
-12.48%$281.20MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.02
-3.36%
-3.36%$278.27MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.18%
-5.18%$244.60MGiao dịch|Chuyển đổi
$7.51
+0.81%
+0.81%$243.87MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
-2.54%
-2.54%$229.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.51
-0.65%
-0.65%$225.68MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.16
+0.17%
+0.17%$218.27MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.52
-5.22%
-5.22%$218.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.22
-1.52%
-1.52%$217.10MGiao dịch|Chuyển đổi
$250.68
-5.43%
-5.43%$209.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.31
-4.33%
-4.33%$205.56MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.06
-4.10%
-4.10%$205.01MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.99
-2.74%
-2.74%$202.03MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.60
-3.88%
-3.88%$201.77MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.40
-5.00%
-5.00%$197.92MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
+2.21%
+2.21%$196.71MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.16
-3.83%
-3.83%$194.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
-5.79%
-5.79%$180.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$8.08
-3.70%
-3.70%$178.28MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
-2.92%
-2.92%$178.20MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.07
-2.73%
-2.73%$163.66MGiao dịch|Chuyển đổi
$6.93
-5.74%
-5.74%$161.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.35
-3.16%
-3.16%$156.20MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.26
-15.10%
-15.10%$153.62MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.90
-3.61%
-3.61%$144.89MGiao dịch|Chuyển đổi
$9.09
+2.36%
+2.36%$143.57MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.53
-2.89%
-2.89%$132.39MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.76%
-0.76%$132.00MGiao dịch|Chuyển đổi
$3,000.00
-2.32%
-2.32%$127.86MGiao dịch|Chuyển đổi
$8.47
-3.68%
-3.68%$124.78MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.18
-2.54%
-2.54%$117.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.31
-1.36%
-1.36%$112.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$5.12
-2.70%
-2.70%$109.94MGiao dịch|Chuyển đổi
$15.63
-2.57%
-2.57%$108.54MGiao dịch|Chuyển đổi
$73.47
-3.66%
-3.66%$106.83MGiao dịch|Chuyển đổi
$975.50
-2.21%
-2.21%$105.01MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.10
-3.99%
-3.99%$104.52MGiao dịch|Chuyển đổi
$5.05
-4.74%
-4.74%$103.41MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.16
-4.82%
-4.82%$100.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-4.61%
-4.61%$95.54MGiao dịch|Chuyển đổi
$2,484.70
-4.13%
-4.13%$93.07MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.29
-4.79%
-4.79%$90.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$34.49
-2.58%
-2.58%$89.14MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-1.52%
-1.52%$85.96MGiao dịch|Chuyển đổi
$7.24
-7.53%
-7.53%$81.86MGiao dịch|Chuyển đổi
$27.19
-2.62%
-2.62%$80.99MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.21%
-3.21%$78.60MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.82
-1.44%
-1.44%$78.10MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.97
-4.05%
-4.05%$77.71MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.32
-0.94%
-0.94%$76.28MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.92
-1.89%
-1.89%$75.95MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.32
-3.02%
-3.02%$71.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
-7.05%
-7.05%$71.47MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.56
-2.68%
-2.68%$71.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$15.89
-3.88%
-3.88%$67.57MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.13
-0.01%
-0.01%$65.90MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.22
-2.92%
-2.92%$58.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.27
-2.22%
-2.22%$55.50MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.76
-3.49%
-3.49%$54.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-4.51%
-4.51%$53.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-2.40%
-2.40%$52.89MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.66
+0.30%
+0.30%$52.24MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.54
-3.07%
-3.07%$52.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.50
-2.58%
-2.58%$51.36MGiao dịch|Chuyển đổi
$7.06
-3.69%
-3.69%$50.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.34
-3.12%
-3.12%$50.72MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.79
+0.12%
+0.12%$50.55MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.85
-1.46%
-1.46%$49.85MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.25
-1.38%
-1.38%$49.66MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.71
-3.29%
-3.29%$49.25MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.34
-3.15%
-3.15%$48.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-9.82%
-9.82%$47.57MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.61
-2.07%
-2.07%$47.31MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
-1.76%
-1.76%$47.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.61
-4.97%
-4.97%$46.80MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-2.32%
-2.32%$45.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$19.44
+0.20%
+0.20%$44.83MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.11
-2.59%
-2.59%$43.76MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.48
-9.42%
-9.42%$43.49MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.16
-0.33%
-0.33%$42.77MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.26
-1.07%
-1.07%$42.49MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.24
-3.96%
-3.96%$41.00MGiao dịch|Chuyển đổi
$27.65
-4.59%
-4.59%$39.90MGiao dịch|Chuyển đổi
$51.61
-3.25%
-3.25%$39.38MGiao dịch|Chuyển đổi
$84.48
-6.44%
-6.44%$38.05MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-2.59%
-2.59%$36.91MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.27
-3.21%
-3.21%$36.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+0.00%
+0.00%$36.25MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.62%
-5.62%$35.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.21
-2.90%
-2.90%$34.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.06
+0.37%
+0.37%$32.41MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.06%
-5.06%$32.28MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.10
-1.56%
-1.56%$31.95MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-19.87%
-19.87%$30.50MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
-1.35%
-1.35%$29.74MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.13
-0.71%
-0.71%$29.58MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
-2.43%
-2.43%$28.94MGiao dịch|Chuyển đổi
$13.26
+0.98%
+0.98%$28.44MGiao dịch|Chuyển đổi
$12.45
-2.58%
-2.58%$28.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+4.57%
+4.57%$26.22MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
-2.38%
-2.38%$25.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.90
-2.40%
-2.40%$24.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.00
-0.19%
-0.19%$24.04MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-3.21%
-3.21%$22.92MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.38
+34.40%
+34.40%$22.91MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.37
-6.37%
-6.37%$19.60MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.43
-3.31%
-3.31%$19.52MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.13
-7.09%
-7.09%$19.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.27
-1.87%
-1.87%$18.93MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
-6.37%
-6.37%$18.19MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
-1.47%
-1.47%$18.17MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.31%
-0.31%$17.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.00
+0.00%
+0.00%$15.94MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.31
-3.34%
-3.34%$15.38MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.15
-4.95%
-4.95%$14.32MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.14
-2.79%
-2.79%$13.76MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.28
-2.19%
-2.19%$13.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.15
-7.37%
-7.37%$13.30MGiao dịch|Chuyển đổi
$7.19
-6.32%
-6.32%$13.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.17
-0.79%
-0.79%$13.02MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
-2.34%
-2.34%$12.79MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.51
-1.33%
-1.33%$12.52MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.06
-4.15%
-4.15%$12.13MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.42
-8.30%
-8.30%$11.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-1.44%
-1.44%$11.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
-2.04%
-2.04%$10.36MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.64%
-0.64%$10.19MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.51
+0.69%
+0.69%$10.18MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.98%
-0.98%$9.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$33.20
+10.22%
+10.22%$9.59MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-10.23%
-10.23%$9.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+4.03%
+4.03%$9.08MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.25
-1.63%
-1.63%$8.73MGiao dịch|Chuyển đổi
$9.07
+2.25%
+2.25%$8.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.65
-0.47%
-0.47%$8.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.42
-0.96%
-0.96%$8.17MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.07
-1.60%
-1.60%$7.46MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-3.12%
-3.12%$7.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.87
-0.70%
-0.70%$6.96MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
+0.40%
+0.40%$6.96MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
-1.07%
-1.07%$6.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.59
-2.54%
-2.54%$6.60MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.96%
-3.96%$6.49MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.27
-2.01%
-2.01%$6.34MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-1.51%
-1.51%$5.99MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.10
-2.07%
-2.07%$5.86MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.81%
-0.81%$5.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.19%
-0.19%$4.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.14
-4.02%
-4.02%$4.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-1.33%
-1.33%$4.75MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-10.33%
-10.33%$4.70MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+0.12%
+0.12%$4.64MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
-3.36%
-3.36%$4.61MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.25
+1.03%
+1.03%$4.31MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.82%
-5.82%$4.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.65
-0.31%
-0.31%$4.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.99%
-3.99%$4.15MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.89%
-5.89%$3.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
-0.85%
-0.85%$3.79MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+0.72%
+0.72%$3.36MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-0.90%
-0.90%$3.14MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+1.09%
+1.09%$3.10MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+0.00%
+0.00%$3.03MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+1.11%
+1.11%$3.01MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.43%
-0.43%$2.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.43%
-5.43%$2.75MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+3.89%
+3.89%$2.71MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.82%
-3.82%$2.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.29
-9.68%
-9.68%$2.62MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-8.23%
-8.23%$2.60MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-0.28%
-0.28%$2.56MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-2.69%
-2.69%$2.48MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.10
-2.74%
-2.74%$2.43MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.00%
-3.00%$2.38MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+1.02%
+1.02%$2.30MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.14
+0.36%
+0.36%$2.22MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.67
-0.60%
-0.60%$1.92MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-5.59%
-5.59%$1.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.86%
-0.86%$1.74MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-0.63%
-0.63%$1.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+0.67%
+0.67%$1.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.48
-1.86%
-1.86%$1.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+0.38%
+0.38%$1.62MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.72%
-3.72%$1.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$32.05
-4.39%
-4.39%$1.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-1.32%
-1.32%$1.26MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.23%
-0.23%$1.05MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-4.27%
-4.27%$998,911.99Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-4.70%
-4.70%$993,600.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+0.92%
+0.92%$980,490.76Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-1.66%
-1.66%$976,585.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-1.72%
-1.72%$793,762.93Giao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+14.35%
+14.35%$729,000.00Giao dịch|Chuyển đổi
$49.78
-0.33%
-0.33%$696,920.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-2.40%
-2.40%$632,400.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.47%
-0.47%$606,497.62Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.53%
-0.53%$543,960.00Giao dịch|Chuyển đổi
$23.96
+2.00%
+2.00%$527,120.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.15
+0.06%
+0.06%$409,405.15Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+1.32%
+1.32%$404,063.37Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+0.00%
+0.00%$335,000.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.22
-4.50%
-4.50%$304,307.84Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+0.51%
+0.51%$298,680.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-4.98%
-4.98%$274,755.60Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+8.84%
+8.84%$126,283.83Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-3.52%
-3.52%$56,620.61Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-1.35%
-1.35%--Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.67%
-0.67%--Giao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-5.57%
-5.57%--Giao dịch|Chuyển đổi
$0.06
-5.20%
-5.20%--Giao dịch|Chuyển đổi
$2.17
-1.99%
-1.99%--Giao dịch|Chuyển đổi

Câu hỏi thường gặp

  • Bạn tính mức vốn hóa thị trường tiền mã hóa như thế nào?
  • 10 đồng tiền mã hóa hàng đầu là gì?
  • Điều gì sẽ quyết định sự thay đổi về giá của tiền mã hóa?
  • Tôi có thể bắt đầu đầu tư vào tiền mã hóa bằng cách nào?
  • Tôi có thể kiếm lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tiền mã hóa không?
  • Tiền mã hóa của tôi trên OKX có an toàn không?